Wiki-funksjoner du bør kunne

Lage ny artikkel

Velg "New page". Gi siden et navn og eventuelle tags (det kan du også droppe eller gjøre senere). Trykk "Create". I det neste skjermbildet skriver du artikkelen og trykker "save" til slutt.

Redigere en artikkel

Trykk "Edit" og skriv i vei. Trykk "Save" for å lagre.

Lage lenker til egne sider

Trykk "link" i Editor-menyen. Skriv navnet i "link text" og/eller velg siden du vil lenke til i "Page name".

Lage eksterne lenker


Trykk "link" i editor-menyen. Velg fanen "External link" og skriv/lim inn adressen.

Laste opp bilder i wikien

Trykk "file" i Editor-menyen. Trykk "upload file". Velg et bilde (eller en annen fil) å laste opp. Når den er lastet ferdig, dobbelklikker du den for å sette den inn på wiki-siden.
Du kan også kopiere inn bilder fra nettet, men husk å oppgi kilde!