Oppgaver til språkhistorien:

Dere skal skrive til sammen fire wikiartikler:
  • Språk i Norge fra 1100-1500
  • Språk i Norge på 1500-tallet
  • Språk i Norge på 1600-tallet
  • Språk i Norge på 1700-tallet

Artiklene skal være korte (maks 250 ord), men må gi svar på:
  • Hva skjer med språket i dette tidsrommet?
  • Vis og forklar med eksempel hvordan språket ser ut i dette tidsrommet.

Bruk læreboka (kapittel 7, 9, 11 og 13) som kilde, og husk kildehenvisninger!