Oppgaver til "Rosens navn"

1. Ordforklaring

Slå opp og forklar disse ordene. Du kan lage mange små artikler, eller samle all informasjonen i en artikkel. Det er fint om du på hver ordforklaring skriver en setning der du forklarer på hvilken måte vi støter på dette ordet i filmen Rosens navn.
 • Antikrist
 • Apostolisk fattigdom
 • Dolcinitt
 • Illuminatør
 • Inkvisisjonen
 • Kjetter
 • Kyrie Eleison
 • Livegen
 • Novise
 • Tiende

2. Historiske fakta

Finn ut disse historiske faktaene. Du kan lage mange små artikler, eller samle all informasjonen i en artikkel.
 • Når ble boktrykkerkunsten oppfunnet?
 • Når og hvor ble brillene oppfunnet?
 • Hva handler Poetikken av Aristoteles om, og når ble den skrevet? Finnes det et bind 2 av Poetikken som skulle handle om komedien?
 • Når ble Aristoteles’ verk oversatt fra gresk til latin?
 • Middelalder, mellomalder, medival era, Medival ages, the dark ages. Reflekter over hvorfor epoken går under disse navnene.
 • Det snakkes om paven i Avignon. Hvor lenge var det pavesete i Avignon, og hva var grunnen til at det fantes pave i både Avignon og Roma?
 • Hva er historien bak fransiskanerordenen?

3. Refleksjon: Synet på kunnskap i middelalderen og renessansen

Svar på disse refleksjonsoppgavene. Du kan lage mange små artikler, eller samle all informasjonen i en artikkel.
 • Hvem i filmen representerer renessansens syn, og hvorfor?
 • Hvem i filmen representerer middelalderens syn, og hvorfor?
 • Abbeden mente at klosteret skulle være en institusjon for ”oppbevaring” og ”konservering” av kunnskap. Hvorfor ville han det? Hva mente William fra Baskerville om dette? Og hva mener du / dere?