Oppgaver til klassisismen

Oppgave 1:

Lag en miniartikkel om klassisismen. Illustrer gjerne med bilder, musikk, skulpturer e.l.Stikkord:Samfunnsendringer, vitenskapsmenn, filosofer, uttrykksformer i kunst, litteratur, musikk og arkitektur.

Oppgave 2:

Lag en miniartikkel om "Det Norske Selskab". Velg deretter ett dikt av J.H. Wessel som du kommenterer. Bruk læreboka (Tema) som kilde, ved siden av andre nettsider.

Oppgave 3:

Jeppe på Bjerget. Gi en personskildring av Jeppe. Bruk eksempler fra teksten. Forklar hvorfor dette er en tekst som hører til epoken klassisisme og opplysningstid.

For alle oppgavene gjelder: Husk å oppgi kilder korrekt.

Tips:

Artiklene bør minimum ha en lengde på ca 250 ord. Gå først til læreboka før du bruker andre kilder. Tenk visuelt, og finn gode illustrasjoner!

Fellestekster:
Jeppe på Bierget (Ludvig Holberg)