Oppgaver til barokken

Oppgave 1: Lag en miniartikkel om barokken. Illustrer gjerne med bilder, musikk, skulpturer e.l.Stikkord:Samfunnsendringer, vitenskapsmenn, filosofer, uttrykksformer i kunst, litteratur, musikk og arkitektur.
Oppgave 2: Lag en miniartikkel om "Barokken i Norge". Bruk læreboka (Tema) som kilde, ved siden av andre nettsider.
Oppgave 3: Velg salmen av Thomas Kingo og/eller salmen av Petter Dass. Presenter teksten og forklar hvorfor dette er en tekst som hører til epoken barokken.

For alle oppgavene gjelder: Husk å oppgi kilder korrekt.

Tips:

Artiklene bør minimum ha en lengde på ca 250 ord. Gå først til læreboka før du bruker andre kilder. Tenk visuelt, og finn gode illustrasjoner!

Fellestekster fra barokken:

Petter Dass: "HErre GUd! Ditt dyre navn og ære" (Tema vg2 s 403-403)

Thomas Kingo: "Far Verden, Far Vel" (Tema Vg2 s 397-400)