Oppgaver til renessansen

Fordel følgende oppgaver mellom dere:
1. Lag en miniartikkel om renessansen, illustrer gjerne med bilder, musikk, skulpturer e.l.Stikkord:Samfunnsendringer, vitenskapsmenn, filosofer, uttrykksformer i kunst, litteratur, musikk og arkitektur.
2.. Lag en miniartikkel om "Renessansen i Norge". Bruk læreboka (Tema) som kilde, ved siden av andre nettsider.
3. Ta for deg teksten "Norigs Rige" av Absalon Pedersson Beyer (Tema s 383-4), der du presenterer teksten, gir et kort handlingsreferat og forteller hvorfor han er plassert i denne perioden.
4. Velg en eller flere av forfatterene Dante, Petrarca eller Boccacio. Skriv en miniartikkel der du presenter forfatter og en av hans tekster. Tekster av forfatterne står i Tema.
5. Lag en miniartikkel der du forklarer de viktigste kjennetegnene til essayet i renessansen. Presenter deretter essayet "Om lukter" av Montaigne (Tema s 385-86). Husk korrekt kildebruk!
6. Velg tekstutdraget fra Don Quijote av Cervantes (Tema s 388-390) og/eller Hamlet av Shakespeare (s 391). Presenter forfatter og tekstutdrag, og forklar hvordan hovedpersonen er et eksempel på renessansemennesket. Husk korrekt kildebruk!
7. Beskriv og vis med eksempel sonettens utvikling i form fra Petrarca til Shakespeare. Gi deretter en kort kommentar til "Sonette 29" av Shakespeare. Husk korrekt kildebruk!

Husk kildebruk på nett! :)

Viktig: Dere kan ikke sitte på forskjellige pcer og skrive på samme side (artikkel). Enten må dere opprette flere sider eller vente på tur.Aktuelle forfattere/tekster fra renessansen (Litteraturen på 1500-tallet)

  • Fellestekst 1: Absalon Pedersson Beyer: "Om Norigs rike" s 383-384
  • Fellestekst 2: Montaigne: "Om lukter" s 385-386
  • Dante: Utdrag fra "Den guddommelige komedie" 365-369
  • Petrarca: "Sonett til Laura" (dikt) s 378
  • Boccaccio: "Dekameronen" (novellesamling) s 379-381
  • Shakespeare: "Sonette 29" (Fronter)
  • Shakeaspeare: utdrag fra Hamlet (Tema s 391)
  • Cervantes: utdrag fra Don Quijote (Tema s 388-390)

leonardo.jpg
Leonardo da Vinci: Den vitruiske mann