Vurderingskriterier for wiki

Faglig innhold

  • Tekstinnholdet viser god og relevant fagkunnskap i emnet. Det vurderes, tolkes og reflekteres godt over innhold i faglige tekster på en selvstendig måte.
  • Relevant og tilstrekkelig informasjon i tidslinjen (www.dipity.com)
  • God faglig begrepsforståelse

Språklig sikkerhet

  • Teksten kommuniserer godt med leser


Lesbarhet

  • Siden er logisk bygget opp, og det er lett å finne frem på sidene.
  • Bilder og illustrasjoner er brukt fornuftig, og støtter opp om den skrevne teksten.

Kreativitet

  • Tekst, bilder og eventuelle andre nettekster er kombinert på en måte som innbyr til videre lesning

Kildebruk

  • Godt valg av interne og eksterne hyperlinker på sidene.
  • Kildene er pålitelige og relevante. Kildene er korrekt oppgitt.

Annet

  • Alle oppgaver er utført og levert innen tidsfristen


Se også kompetansemålene i læreplanen.