Når du henter informasjon fra andre nettsider:


Når du henter informasjon fra skriftlige kilder som ikke er digitale (f.eks. læreboka):

  • Angi kilder nederst i den aktuelle wikiartikkelen. Skriv f.eks


Kilder: Jansson, Kristoffersen, Krogh og Michelsen (2007): "Kapittel 8 - Litteratur på 1500-tallet" i Tema Vg2 (2007), Det Norske Samlaget.

Når du bruker bilder - vis hvor du har hentet de fra:


leonardo.jpg
Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Den_vitruviske_mann